Podaljšanje garancije

Varen nakup s podaljšano garancijo – 2 PLUS 1

Vsak izdelek že ob nakupu pridobi klasično garancijo. To je bodisi tovarniška garancija pri novih oziroma refurbished/renew artiklih bodisi garancija rabljene računalniške opreme in je navedena ob izdelku. Ponujamo vam možnost, da klasično garancijo še podaljšate na skupno dve leti ali celo na skupno tri leta. V času podaljšane garancije – 2 PLUS 1 stroške rezervnih delov in delovnih ur za popravilo izdelka, ob predložitvi originalnega računa o nakupu izdelka in garancijskega lista, krije naše podjetje.

POZOR – Podaljšano garancijo je mogoče kupiti le sočasno z nakupom izdelka, kasnejši nakup ni več mogoč.

Kategorije izdelkov iz našega programa za katere lahko dokupite podaljšano garancijo – 2 PLUS 1:

  • namizni računalniki
  • prenosniki
  • monitorji
  • vsa rabljena računalniška oprema

V preglednici (spodaj) so prikazane cene za podaljšano garancijo – 2 PLUS 1 za vse cenovne stopnje, za obdobje treh let.

Podaljšanje garancije

OPRAVLJAJTE REDNE SERVISE IN TAKO PRIDOBITE ŠE DODATNO LETO GARANCIJE – 2 PLUS 1!
Že na začetku smo omenili, da lahko garancijo podaljšate na celo tri leta. Do treh let garancije lahko pridete z rednim servisiranjem oziroma preventivnim čiščenjem vaše naprave. Preventivno čiščenje je tisto, ki bo vašemu računalniku nudilo ustrezno nego, saj se lahko že nedolžno pregrevanje naprave sprelevi v katastrofalne posledice (počasno delovanje, glasnost naprave, izguba podatkov, nenadna ugašanja …). Poleg vseh nevarnosti in dodatnih stroškov, ki vam jih lahko zagode pregreta naprava, pa vam redno servisiranje znatno podaljša življenjsko dobo računalnika. Preventivno čiščenje računalnika oziroma prenosnika priporočamo vsakih 6 mesecev ali vsaj enkrat na 12 mesecev.

Servis obsega:
čiščenje notranjosti naprave
čiščenje ventilatorjev
menjavo termalne paste

Preventivno čiščenje se opravlja na sedežu podjetja in je plačljivo – 25€ (redna cena takšnega posega je 60€). V nasprotnem primeru vam garancije za tretje leto ne bomo upoštevali. Ob neopravljenem servisu bo podaljšanje garancije 2 PLUS 1 veljalo zgolj dve leti.

SPLOŠNI POGOJI ZA UVELJAVITEV PODALJŠANJE GARANCIJE – 2 PLUS 1

Podaljšanje garancije – 2 PLUS 1 se nanašata na stanje izdelka ob nakupu.
Pri končnih uporabnikih, ki izdelek uporabljajo na različnih lokacijah, je izdelek s podaljšano garancijo – 2 PLUS 1 na vseh lokacijah znotraj EU in na geografskem območju Evrope.
Predpostavka pri podaljšani garanciji – 2 PLUS 1 je, da se izdelke pod garancijo primerno zavaruje za prenos ali prevoz in da so med prenosom ali prevozom v skladu z njihovo konstrukcijo pravilno shranjeni (v zato predvidenih torbah, zaščitah itd.). V primeru, da izdelki pri prenosu ali prevozu niso primerno shranjeni, zaščiteni in varovani ter iz tega razloga pride do poškodbe itd. – ni kritja.
V primeru škode se bremenijo ostala zavarovanja (če je npr. zavarovano stanovanje in pride do požara, poplave itd. in je poškodovan računalnik ali prenosnik v njem, se škoda krije iz tega zavarovanja).
Garancije proizvajalcev izdelkov veljajo kot primarne garancije; prav tako tudi vsa druga jamstva ali pogodbene obveznosti tretjih oseb.
Podaljšenje garancije – 2 PLUS 1 ne zajema uporabe, ki ni namenska in je ni določil proizvajalec oz. ni določena v pravilih za uporabo. To velja tudi za vse škode, ki so nastale zaradi zlorabe ali nestrokovne uporabe.
Podaljšanje garancije – 2 PLUS 1 ne krije škode, ki ne vpliva na delovanje izdelka, kot je določeno s strani proizvajalca.
Dodatno kupljene opreme podaljšanje garancije 2 PLUS 1 ne krije.
Škoda na programski opremi, operativnih sistemih, gonilnikih, pomožnih programih in drugo ni krita. Lastniki izdelkov ali njihovi pooblaščenci so za programe, gonilnike, podatkovne baze in njihovo sposobnost delovanja odgovorni sami.
Podaljšanje garancije – 2 PLUS 1 ne krije potrošnega materiala, obrabljenih delov, daljinskih upravljalnikov, akumulatorjev, baterij, tonerjev, varovalk, črnila, tuljav, žarnic in podobnega.
Modularni izdelki, tipkovnice, miške itd., so kriti le v primeru, da so bili kupljeni skupaj z glavnim izdelkom kot celota. Sklopi, kot so na primer osebni računalnik, tiskalnik in optični čitalec, ki jih opredeli naše podjetje z eno ceno, veljajo kot en izdelek.
Škoda, ki se jo prijavi, a poškodovanega izdelka ni mogoče prinesti ali škode dokazati, ni krita.
Škoda zaradi običajne obrabe in izrabe ter postopnega slabšanja kakovosti delovanja izdelkov ni zajeta v podaljšanje garancije 2 PLUS 1.
Škoda, nastala zaradi poskusov popravila ali posegov tretjih oseb brez pooblastila, ni krita.
Škoda, ki je nastala zaradi malomarnosti ali jo je povzročila tretja oseba, ni krita.
V primeru poškodbe izdelka, ki jo povzroči domača ali divja žival, škoda ni krita.
Škoda, ki je nastala zaradi posledice potresa, vojne ali terorizma, ni krita.
Strokovnjaki, ki izvajajo dela kot so dobava, vgradnja, nadgradnja in podobno, so odgovorni za svoje delo.
Če se v času poteka podaljšane garancije – 2 PLUS 1 izdelek zamenja, na primer v garanciji od proizvajalca, je potrebno pri zahtevah obveznosti in nadomestil podaljšanje garancije 2 PLUS 1 za dokazilo predložiti ustrezen dokument, ki potrjuje to menjavo. Podaljšanje garancije – 2 PLUS 1 je v takem primeru še vedno veljavna.
Premijski razred v katerega spada določen artikel (P1,P2,P3,P4,P5 ali P6) se dolača na podlagi redne cene artikla.

X